در سال‌های گذشته به علت خشکسالی‌های پی در پی، آب زاینده‌رود، این شاهرگ حیاتی و تاریخی اصفهان کامل خشک شد و تبعات آن، آثار مخاطره‌آمیزی است که به شهر اصفهان تحمیل شده؛ ازجمله اینکه پل‌های تاریخی شهر اصفهان که از برجسته‌ترین آثار تاریخی شهر هستند تماما دچار فرسایش شده‌اند. نابودی آب‌های زیر سطحی، موجب پدیده فرونشست گسترده زمین در سطح شهر شده و ایستایی خانه‌های شهروندان، بناهای دولتی، آثار تاریخی و میراث جهانی شهر را در معرض خطر جدی قرار داده است. با عنایت به تاکید حضرتعالی مبنی بر اهمیت و توجه به زاینده‌رود برای زندگی مردم، کشاورزی، صنعت و گردشگری و طرح موضوع در هیات محترم دولت، خواهشمند است به منظور حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی استان اصفهان و توسعه صنعت گردشگری و رونق فضای کسب و کار، دستور فعال‌سازی «ستاد احیای زاینده‌رود» را صادر فرمایید تا موضوع استمرار جریان آب در این رودخانه و شهر اصفهان، در دستور کار قرار گیرد.»