امیرپویان رفیعی‌شاد به برخورد نامناسب ماموران مالیات با مودیان اشاره کرد و گفت: «هیأت سه نفره‌ای که برای کنترل اسناد و مدارک به دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه می‌کنند متاسفانه ماده ۱۸۱ قانون مالیات را دستاویز قرار داده‌اند تا هجمه وارد کنند. درحالی‌که در این قانون صراحتا ذکر شده «هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد» اما بیشتر این ماموران پس از مراجعه به آژانس‌ها تمام مدارک و اسناد را همراه خود می‌برند تا «کتمان واقعیت در مورد مالیات» را کشف کنند.»

او این برخورد ماموران مالیاتی را که در انتهای سال شدت گرفته، «پلیسی» و «قهری» خواند و به نحوه محاسبه و دریافت مالیات ارزش افزوده انتقاد کرد و افزود: «این نوع مالیات بیشتر برای رفاه حال مردم در نظر گرفته شده است اما نحوه نادرست دریافت آن، نه تنها هزینه‌های تمام شده سفر را افزایش داده، بلکه در این شرایط سخت اقتصادی فشار دیگری را به مردم تحمیل کرده است. مالیات ارزش افزوده یک بار روی بلیت هواپیما محاسبه شده، درحالی‌که در مواد قانونی مرتبط با آن صراحتا قید شده بخش‌های حمل‌و‌نقل از پرداخت مالیات ارزش افزوده معافند. این مالیات یک بار به هزینه هتل اضافه می‌شود و نهایتا در بسته سفر و هزینه تمام‌شده لحاظ می‌شود. وقتی موضوع این مالیات افزایش رفاه مردم است چرا باید مردم چندین بار فقط یک نوع مالیات را پرداخت کنند.»

رفیعی‌شاد یادآور شد: «در قانون مالیات ارزش افزوده صراحتا ذکر شده که فقط محصولات تولید داخل کشور مشمول این نوع مالیات می‌شود، بنابراین حمل و نقل و تمام خدماتی که در خارج از کشور به مسافر ارائه می‌شود از پرداخت این مالیات معاف است اما ماموران مالیات آن را دریافت می‌کنند و هنگام محاسبه به هر بهانه دفاتر خدمات مسافرتی را علی‌الراس تشخیص می‌دهند و درآمد کل سال آنها را مشمول این مالیات می‌کنند.» او از مسوولان امور مالیاتی کشور درخواست کرد برای اصلاح این برخوردها و قوانین و آیین‌نامه‌های موجود جدی و سریع اقدام کنند.