پرهام جانفشان در نشست تخصصی خلاقیت در تعیین کاربری بناهای تاریخی با اشاره به تأسیس آکادمی احیا در دوره جدید فعالیت‌های این صندوق، اظهار کرد: «این بخش با هدف ایجاد تکاپو در حوزه فکری، تحقیقی و پژوهشی در کنار صندوق قرار گرفت تا بتواند پیوند معناداری میان نظریه‌پردازی و اجرا ایجاد کند. این آکادمی همچنین دارای نشریه تخصصی است که با پرداختن به موضوعات تخصصی سعی در  ترویج نگاه علمی به موضوع احیا دارد.» حمیدرضا سپهری، مدیرعامل سابق مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران هم در این زمینه گفت: «تعیین کاربری بناهای تاریخی کار ساده‌ای نیست، این اتفاق موضوع چالش‌برانگیزی است، اگر دانش لازم وجود داشته باشد باید بتوانیم کار خلاقانه‌ای در این زمینه انجام دهیم.» او با اشاره به اینکه ارزش یک بنای تاریخی در نگاه کالبدی آن است، اضافه کرد: «در تعیین این شاخص نباید تزئینات یک بنا افراد را مغفول کند، بلکه این ساختار بناست که دارای ارزش است. در حوزه‌ احیا نیز اینکه بنا به چه کسی سپرده شود شرط مهمی است.»