او اضافه کرد: «پرونده قدیمی ساخت یک هزار سرویس بهداشتی (در هر ۲۵ کیلومتر) که البته سال‌ها قبل (۱۳۸۶ با مصوبه هیات وزیران) به این شرکت واگذار شده بود، قرار است با نقشه جدید پیش برود.» وی با بیان اینکه پروژه سرویس‌های بهداشتی با برنامه انجام نشده بود و جانمایی‌های آنها هم درست نبود، گفت: «یکی از تکالیف و ماموریت‌های اصلی ما از سوی رئیس سازمان، به سرانجام رساندن این پروژه است. نظر رئیس‌جمهور هم تکمیل این زیرساخت مهم است.» مهدوی با بیان اینکه عملیات بررسی و ساخت یک هزار سرویس بهداشتی از این هفته آغاز می‌شود، یادآور شد: «ما یک تیم برنامه‌ریزی به این منظور تعیین و از حضور افراد متخصص استفاده می‌کنیم. » او خاطرنشان کرد: «قرار نیست این شرکت، سرویس بهداشتی بسازد، بلکه نقش ما نظارتی است و وظیفه داریم تیم مهندسی، معماری و پیمانکاران قوی را انتخاب کنیم. تیمی می‌گذاریم که ایراد کارهای قبلی را مشخص و پروژه را اصلاح کند.» به گفته وی، هدف این پروژه از ابتدا ایجاد زیرساخت برای گردشگران بوده؛ شاید مسیر اشتباه بوده است.