ولی تیموری در این‌باره گفت: «با همه فشارهایی که در حوزه‌های مختلف و در ابعاد بین‌المللی برای ما وجود دارد، گردشگری ایران روند رو به رشد خود را طی کرده و با درصد رشد بالایی رو به جلو می‌رود. باتوجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شده است، با اقدامات خود می‌خواهد تا جای ممکن ایران را تحت فشار قرار دهد. یکی از این موارد مذاکره مستقیم و غیرمستقیم آنها با برخی از شرکت‌ها و کشورهایی بوده که با ما تعاملات گردشگری داشتند.» او افزود: «این کار موضوع تازه‌ای نبوده و از زمان خارج شدن آمریکا از برجام آغاز شده و در تمام این ماه‌ها کنار ما بوده است. ما به‌‌رغم این فشارها شاهد رشد ۵۶ درصدی گردشگران ورودی به کشور بودیم که این موضوع به خوبی نشان می‌دهد، حوزه گردشگری چندان تحت تاثیر این موضوعات قرار نمی‌گیرد.»  معاون گردشگری کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات آمریکا در ورود گردشگران و تورهای کشورهای اروپایی به ایران تاثیرگذار بوده یا خیر، اظهار کرد: «به هر حال صددرصد تاثیراتی داشته است؛ اما در شکل کلی ما هم بر اساس این موضوعات سیاست خود را طوری تنظیم کردیم که با رویکردها و سیاست‌های منطقه‌ای خود منطبق شویم یا با گرایش به کشورهای منطقه‌ای در اصل یک تعادلی را ایجاد کنیم.»