علیرضا جعفری گفت: «از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۶۲ پروژه با سرمایه‌گذاری ۵/ ۹۹۸ میلیارد تومان در سطح استان تهران افتتاح شده که در راستای این سرمایه‌گذاری‌ها به ظرفیت صندلی‌های پذیرایی مسافر در استان تهران ۳۱۸۲ صندلی است. همچنین ۱۵۱۳ اشتغال مستقیم ایجاد، ۸۱۶ تخت هتلی به مجموع ۳۲ هزار و ۷۶۰ تخت هتلی موجود در استان تهران افزوده  و ۳۵۴ اتاق هتلی نیز به ظرفیت استان تهران افزوده شده است.»  او ادامه داد: «از رقم ۵/ ۹۹۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری که در قالب ۶۲ پروژه از ابتدای امسال انجام شده ۲۱ پروژه در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است.»