این پژوهش مدلی را جهت تعیین روابط علّی در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک ارائه می‌کند. با استفاده از این مدل، ارتباطات علت و معلولی بین عوامل به روشی نظام‌مند تعیین می‌شود. در تحقیق حاضر از طریق شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری الکترونیک استان یزد و روابط میان آنها و با بهره‌گیری از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه گردشگری الکترونیک استان یزد طراحی شده است. این مدل علاوه بر نمایش روابط میان عناصر، عوامل را در قالب چهار دسته، تقسیم کرده است:

- دسته اول شامل «متغیرهای خودمختار» است که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. البته در تحقیق حاضر متغیری در این دسته قرار نگرفت.

- «متغیرهای وابسته» دومین دسته از عوامل موثرند که دارای قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شدید هستند. متغیرهای اطلاع‌رسانی عمومی و آگاه‌سازی مردم برای استفاده از خدمات گردشگری الکترونیک و حفظ امنیت و حریم شخصی افراد (گردشگران، جامعه محلی، کاربران، تورها، سایت‌های خدمات‌دهنده گردشگری) در این دسته قرار می‌گیرند. این متغیرها به‌طور عمده نتایجی هستند که برای ایجاد آنها عوامل زیادی دخالت دارند و خود آنها کمتر می‌توانند زمینه‌ساز متغیرهای دیگر شوند.

- سومین دسته «متغیرهای متصل» (پیوندی) هستند که دارای قدرت نفوذ و وابستگی زیاد هستند. این عوامل غیرایستا هستند؛ زیرا هر نوع تغییر در آنها می‌تواند سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت بازخورد سیستم نیز می‌تواند این عوامل را دوباره تغییر دهد. در این تحقیق حمایت کافی دولت و وجود قوانین و مقررات حمایتی و اجرایی لازم، سیاست‌ها و عوامل مدیریتی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (سخت‌افزار و نرم‌افزار)، سیستم‌های اطلاعاتی، فرهنگ‌سازی مناسب (آشنایی گردشگران، جامعه محلی و مسوولان با عملکرد فناوری اطلاعات و گسترش فرهنگ استفاده صحیح از فناوری اطلاعات)، آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ایجاد، توسعه و اداره گردشگری الکترونیک و وجود اطلاعات دقیق و به‌روز در این دسته قرار گرفته‌اند. در جهان امروزی بیشتر عوامل غیرایستا و پویا هستند. عوامل مورد استفاده در این پژوهش نیز از این امر مستثنی نیستند. بیشتر عوامل مورد استفاده، دارای قدرت نفوذ و وابستگی بالایی هستند؛ به این معنی که اثرگذاری و اثرپذیری زیادی دارند. از این رو به دلیل ماهیت این عوامل، بیشتر آنها در این دسته قرار گرفتند.

- چهارمین دسته «متغیرهای مستقل» هستند که دارای قدرت نفوذ قوی ولی وابستگی ضعیف می‌باشند. این دسته به‌عنوان زیربنای مدل عمل می‌کنند و برای شروع کارکرد سیستم باید در وهله اول بر آنها تاکید کرد. امکانات و توان مالی در این دسته قرار گرفته است.

مدل ساخته شده نشان می‌دهد که امکانات و توان مالی از بین عوامل شناسایی‌شده بر سایر عوامل بیشترین تاثیرگذاری را دارند که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. این نتیجه توسط محققان دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است. باتوجه به عوامل شناسایی شده در این تحقیق، برای پیاده‌سازی و توسعه گردشگری الکترونیک پیشنهادهایی نیز ارائه شده‌اند. محققان معتقدند دست‌اندرکاران حوزه سیاست‌گذاری گردشگری الکترونیکی باید در راستای طراحی بسته‌های ترغیب‌کننده و همچنین امن کردن فضای کسب‌وکار گردشگری قانون‌گذاری کرده و برای ایجاد اراده در مدیران ارشد این حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین بهتر است در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات الکترونیکی و گردشگری الکترونیک، برنامه‌هایی در سطح ملی و منطقه‌ای طراحی و اجرا شود. از سوی دیگر، باید به جهت کاربرد صحیح فضای مجازی به آموزش صحیح کارکنان پرداخته و جهت افزایش سرعت آموزش از مشوق‌های صحیح و مناسب استفاده شود؛ به این معنا که نیروی انسانی کارآمد و آشنا به زبان‌های بین‌المللی تربیت شود.

به‌منظور اطلاع از راهکارهای جدید در بخش الکترونیک، به‌روز نگه داشتن اطلاعات کارکنان بخش الکترونیک، ارائه جدیدترین خدمات به مشتریان و ایجاد پایگاه اطلاعات به روز برای مدیران و کارکنان نیز می‌توان از متخصصان رایانه و تکنولوژی اطلاعات استفاده کرد و آنها را در سازمان به کار گرفت. راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی درون‌شهری و ایجاد کارت‌های الکترونیکی اعتباری برای استفاده از مراکز گردشگری و فروش آن از طریق وب برای مخاطبان داخلی و بین‌المللی؛ افزایش امنیت مرزی، داخلی و راه‌های ارتباطی؛ استفاده از فضای اینترنتی مناسب و کارآ در زمینه اطلاع‌رسانی؛ توسعه نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی در فضای گردشگری الکترونیکی و جذاب کردن این حوزه با استفاده از مواردی مانند تصاویر سه‌بعدی و بازی‌هایی مبتنی بر سفرهای مجازی از دیگر پیشنهاد‌های پژوهشگران در این پژوهش است. در عین حال، توسعه مدل‌های مشابه با استفاده از تکنیک‌های دیگر مدل‌سازی نظیر تئوری برخاسته از داده‌ها و فراترکیب نیز پیشنهاد شده‌اند.