چون نقش کانونی و تعیین‌کننده‌ای را در جوامع بشری ایفا می‌کنند. در واقع باید اذعان کرد که آینده جهان، آینده شهرها است و مرزهای کشورها به مراتب کمتر شده و قدرت و تاکید روی شهرها بیشتر می‌شود؛ چنان‌که ما بسیاری از کشورها را به واسطه شهرهایشان و پیشرفت در حوزه‌های شهری می‌شناسیم.» نامور مطلق با بیان اینکه یونسکو همواره طرح‌هایی برای پیشرفت شهرها دارد، بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، شهرهای خلاق هستند که امروزه یکی از حائز اهمیت‌ترین برندهای توسعه شهری به حساب می‌آیند ولی متاسفانه از میان ۱۸۰ شهری که این شبکه را تشکیل داده‌اند، سهم ایران تنها دو شهر اصفهان و رشت است.»

مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران درباره همکاری وزارت کشور با کمیسیون ملی یونسکو- ایران در همین راستا خاطرنشان کرد: «خوشبختانه وزارت کشور از اهمیت این برندسازی‌ها و برندهای شهری به خوبی آگاه است و می‌داند که شهرهای جهانی مثل شهرهای هوشمند، شهرهای پاک و شهرهای خلاق تا چه اندازه می‌توانند در توسعه شهری موثر بوده و در تحقق آن مفید واقع شوند.»  او با اشاره به نشست مشترک اخیر میان مسوولان کمیسیون ملی یونسکو- ایران و وزارت کشور تاکید کرد: «در آن جلسه مقرر شد برای هماهنگی‌ و هم‌افزایی بیشتر میان طرفین و انتقال این فرصت‌ها و تجربیات جهانی، فعالیت‌هایی که هم‌پوشانی دارند، حذف شده و دبیرخانه‌ای در همین راستا در کمیسیون ملی یونسکو- ایران تشکیل شده است تا بتوانیم به اهداف مشترکی در جهت صیانت از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران برسیم.»

مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو افزود: «همچنین در این جلسه مقرر شد شورای سیاست‌گذاری برندهای شهرها در وزارت کشور راه‌اندازی شود که در آن نهادهای مرتبط مانند وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون ملی یونسکو- ایران با یکدیگر تشریک مساعی کرده و در توزیع عادلانه برندها و توسعه شهری ایران با هم همکاری کنند. در واقع راه‌اندازی این دبیرخانه و در پی آن شورای سیاست‌گذاری برندهای شهرها می‌تواند کمک شایانی به حضور هر چه پررنگ‌تر ایران در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشد.»