همکاری در زمینه بومگردی و گردشگری روستایی یکی دیگر از محورهای این سند همکاری است. با لحاظ کردن برنامه کاری UNWTO در سال ۲۰۲۰ و برنامه گردشگری ایران، پیشنهاد شده که ایران و سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۰ یک همایش مشترک بین‌المللی با موضوع بومگردی و گردشگری روستایی برگزار کنند. مدیریت تصویر و جایگاه‌‌سازی برای ایران محور دیگر این سند همکاری است که بر این اساس، سازمان جهانی گردشگری از طریق اجرای پروژه‌هایی، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در زمینه ایجاد تصویر مثبت از ایران در بازار جهانی، به‌عنوان یک مقصد امن با هویت فرهنگی منحصر به فرد و تنوع غنی، حمایت خواهد کرد. ایجاد مرکز بین‌المللی صنایع‌دستی و گردشگری یکی دیگر از بندهای این سند همکاری است.

بر این اساس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری علاقه‌مندی خود را به تاسیس مرکز بین‌المللی صنایع‌دستی و گردشگری در جمهوری اسلامی ایران ابراز و از سازمان جهانی گردشگری در این خصوص درخواست حمایت کرده است. جزئیات بیشتر در این خصوص، مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. همکاری در فعالیت‌های راه ابریشم نیز محور بعدی این سند همکاری است که دو طرف بر نقش مهم ایران در برنامه ابتکاری راه ابریشم تاکید و تایید کردند که همکاری گسترده‌تر از طریق مشمول‌سازی همه بخش‌ها، شرکا و ذی‌نفعان برای اجرای برنامه‌های ابتکاری مشترک با هدف تقویت نقش ایران در این روند توسعه‌ای و ترویجی، ضروری است. همکاری در زمینه یک پروژه پایلوت برای ترویج «گردشگری قابل دسترسی برای همه» نیز در این سند همکاری مورد توجه قرار گرفته که بر این اساس دو طرف موافقت کردند که درخصوص پروژه پایلوت برای ترویج گردشگری قابل دسترسی مذاکره کنند.