ولی تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در سخنانی در مراسم رونمایی از پوستر این نمایشگاه، با بیان اینکه این سازمان برای نمایشگاه گردشگری امسال هزینه‌ای نکرده و با توان بخش خصوصی آن را اجرا می‌کند، از حضور نمایندگان ۱۰ کشور خارجی و بازدید هیات رسمی سایر کشورها در سطح وزیر و معاون وزیر در این نمایشگاه خبر داد. او با تاکید بر نگاه فرهنگی ایران به گردشگری اظهار کرد: «در دنیای امروز که به واسطه برخی سیاست‌های نادرست، منطقه و گوشه‌هایی از جهان درگیر ناامنی و خشونت شده، اعتقاد داریم گردشگری می‌تواند بستری برای ایجاد تفاهم بین ملت‌ها باشد و در شرایطی که برخی دنبال دیوار کشیدن بین فرهنگ‌ها هستند ما معتقدیم گردشگری می‌تواند همچون پلی عمل کند که همزیستی مسالمت‌آمیز و تفاهم میان ملت‌ها را برقرار کند.»

همچنین به گفته فرهاد امینیان، ‌مدیر شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران امسال ۴۱ هزار متر مربع فضای سرپوشیده در قالب ۱۳ سالن و ۳ هزار متر مربع فضای باز به نمایشگاه گردشگری اختصاص داده شده که ویژگی اصلی آن در قیاس با سال‌های گذشته تمرکز بر حضور مقتدرتر استان‌ها است. او یادآور شد: «سال‌های قبل بیشترین تمرکز این نمایشگاه روی استان تهران بود. به همین خاطر حدود ۷۰ درصد از فضای نمایشگاه به شرکت‌ها و بخش خصوصی این استان اختصاص می‌یافت و فقط ۳۰ درصد از فضای کل نصیب استان‌ها می‌شد. امسال این وضعیت معکوس شده است. البته هدف حذف یا کمرنگ‌ کردن تهران نبوده، بلکه انگیزه، تقویت بخش خصوصی استان‌ها بوده است.» به اعتقاد امینیان، سال‌های گذشته استان‌ها حضوری نمادین در این نمایشگاه داشتند که با توجه به اهمیت این رویداد در صنعت گردشگری ایران و برند بودن آن، ترجیح بر این شد که استان‌ها از حالت نمایشی خارج شوند.