ولی تیموری افزود: «کلیت کار مشخص است، تعدادی از جدول‌ها و شاخص‌ها آماده شده و شرح خدمات و اقدامات لازم به همراه وظایف هر یک از دستگاه‌ها تعیین شده است. فقط باید قرارداد مربوطه با مرکز ملی آمار به نتیجه برسد که با روند در پیش گرفته شده، کلید کار از ابتدای سال آینده زده می‌شود.» وی خلأ حساب اقماری را فقط به ایران محدود ندانست و گفت: «حتی کشوری مثل ترکیه که این‌قدر طرف مقایسه ایران قرار می‌گیرد، همه جدول‌های حساب اقماری را ندارد. این موضوع را اخیرا در جلسه‌ای که با موضوع حساب اقماری در آنکارا برگزار شد، متوجه شدیم. به علاوه، حساب اقماری مدل ساده‌ای نیست که به راحتی به آن دست یابیم. حتما به همکاری مرکز ملی آمار و بانک مرکزی نیاز داریم تا به مرور داده‌ها و شاخص‌های لازم را در جداول حساب اقماری قرار دهیم.» 

طبق این گزارش، حساب اقماری گردشگری (TSA) روش متداولی برای اندازه‌گیری سهم مستقیم مصارف گردشگری در یک اقتصاد ملی است. این روش شامل مجموعه‌ای از جداول به‌هم مرتبط بوده که نشان‌دهنده اندازه و توزیع اشکال مختلف مصارف گردشگری در هر کشور و سهم آن در تولید ناخالص داخلی درآمدی مالی، اشتغال و شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان در یک اقتصاد ملی است.  بر همین اساس بانک مرکزی سال ۹۶ گزارشی درباره ضرورت و اهمیت تهیه حساب اقماری تهیه کرد. در این گزارش بانک مرکزی که خود یک طرف ایجاد حساب اقماری در ایران است‌، یادآوری شده: «یکی از دلایلی که هنوز در ایران حساب اقماری گردشگری تهیه و تولید نشده است، همکاری نکردن سازمان‌های متولی بوده است.» این درحالی است که تا زمانی که تکلیف حساب اقماری گردشگری مشخص نشود، نمی‌توان به آمار و ارقام دقیقی در زمینه صنعت گردشگری دست یافت.