براساس این گزارش، سهم مستقیم این صنعت در تولید ناخالص ملی که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲۵۷۰ میلیارد دلار بود (۲/ ۳درصد تولید ناخالص ملی کل)، در سال ۲۰۱۸ با ۴ درصد رشد همراه شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۸ به ۳۸۹۰ میلیارد دلار معادل ۶/ ۳ درصد از تولید ناخالص ملی کل برسد.  بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ میلادی، صنعت گردشگری در مجموع از ۱۱۸ میلیون و ۴۵۴ هزار شغل در سراسر جهان به شکل مستقیم حمایت می‌کرد که ۸/ ۳ درصد از کل اشتغال جهانی است و انتظار می‌رود در آمارهای سال ۲۰۱۸ این رقم با رشد ۴/ ۲ رصدی به بیش از ۱۵۰ میلیون شغل برسد. شورای جهانی سفر و گردشگری پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۸ میلادی سهم مستقیم صنعت گردشگری در اشتغال‌زایی جهانی به ۲/ ۴ درصد باشد.

 از سوی دیگر در سال ۲۰۱۷ سهم مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری در اشتغال‌زایی جهانی ۹/ ۹ درصد معادل ۳۱۳ میلیون و ۲۲۱ هزار شغل بود که تا پایان سال ۲۰۱۸ با رشد ۳ درصدی به ۳۳۲ میلیون و ۶۶۶ هزار شغل می‌رسد. چشم‌انداز اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این صنعت در سال ۲۰۲۸ میلادی بیش از ۴۱۳ میلیون شغل است که در آن صورت ۶/ ۱۱ درصد از اشتغال جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.  بر اساس دیگر اطلاعات این گزارش، صنعت سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ در مجموع شاهد بیش از ۸۸۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود و این رقم در سال ۲۰۱۸ نیز ۸/ ۴ درصد رشد داشته و میزان این سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۸ میلادی نیز طبق پیش‌بینی‌ها به رقمی بالغ بر ۱۴۰۸ میلیارد دلار خواهد رسید.