به گفته او، این آمار در مقایسه با آمار بازدیدکنندگان از موزه‌ها در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است. مقام اول را نیز در کشور از نظر تعداد بازدیدکنندگان استان فارس داشته است. تهران با احتساب میزان بازدید از کاخ موزه‌ها و موزه ملی ایران نیز درکنار استان اصفهان، بیشترین بازدیدکنندگان از موزه‌ها را پذیرایی کرده است. کارگر با اعلام این مطلب که پیش‌بینی می‌شد بعد از الکترونیکی کردن فروش بلیت موزه‌ها شاهد افزایش فروش بلیت و به نوعی افزایش تعداد بازدیدکنندگان باشیم، گفت: «از آنجا که با این سیستم فروش، می‌توانیم کنترل بیشتری در فروش بلیت و بازدید داشته باشیم، شاهد چنین افزایشی هستیم.» او با اشاره به آنکه در گذشته، کنترل تعداد بازدیدکنندگان خیلی دقیق نبود، ادامه داد: «نمی‌توان گفت آمار به یکباره افزایش یافته؛ بلکه نظارت بر تعداد بازدیدکنندگان منظم شده است.

در واقع فروش بلیت کنترل شده است. اکنون نه تنها کنترل بر بازدیدکنندگان بیشتر می‌شود، بلکه کنترل بر مجموعه‌های موزه‌‌ها و فروش بلیت آنها نیز بیشتر خواهد شد.» به اعتقاد مدیرکل موزه‌ها، با کنترل فروش بلیت موزه‌ها در ماه‌های آینده شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در فروش بلیت خواهیم بود؛ چنان‌که قرار است به زودی ۸۰ مکانی که بیشترین بازدیدکننده را دارند دارای سیستم فروش بلیت الکترونیک شوند که از آن جمله می‌توان به پاسارگاد، نقش رستم، سعدیه، حافظیه، حمام وکیل و ارگ کریم‌خانی و... اشاره کرد. در نهایت کارگر به این موضوع تاکید کرد که استندهای الکترونیکی فروش خودکار بلیت، گیشه‌های الکترونیکی و گیت‌های کنترل تردد خودکار ازجمله تجهیزاتی هستند که در کنار سامانه یکپارچه نرم‌افزاری فروش بلیت نصب و راه‌اندازی شده‌اند.