نورمحمد تربتی‌نژاد افزود: «خوشبختانه پروژه‌های بوم‌گردی مختلفی در صنعت گردشگری کشور راه‌اندازی شده و این امر می‌تواند با مدیریت جامع، صنعت گردشگری را به‌نحو مطلوبی متحول کند، چراکه بوم‌گردی باید برحسب ظرفیت‌های اقتصادی و جاذبه‌های طبیعی هر منطقه شکل بگیرد.» نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «با نگاه به پروژه‌های موجود بوم‌گردی مشاهده می‌شود که می‌توان برحسب جاذبه‌های طبیعی در هر شهرستان و روستا امکانات گردشگری را افزایش داد. گردشگری روستایی باید در بحث بوم‌گردی در اولویت قرار بگیرد. بنابراین باید برای هر منطقه، به تناسب ظرفیت‌هایی که دارد، یک نقشه راه ترسیم شود تا از این رهگذر بتوان صنعت گردشگری کشور را هدفمند کرد.»