حجت نظری یکی از ابعاد حیات شبانه در تهران را موضوع تفریح و نشاط اجتماعی در شهر دانست و تصریح کرد: «برخی اقشار پایتخت‌نشین با توجه به نوع شغل خود فرصت استفاده از فضاهای شهری طی روز یا حتی ساعت‌های آغازین شب را از دست می‌دهند. ضمن اینکه امکانات لازم برای حضور در ساعات پایانی شب نیز برای شهروندان چندان میسر نیست.»  وی احیای زندگی شبانه در تهران را دارای توجیه اقتصادی دانست و تصریح کرد: «در بسیاری از کلان‌شهرهای دنیا که اقتصاد مولد و پویایی دارند، به هیچ عنوان شهر حتی برای چند ساعت هم تعطیل نمی‌شود و فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ادامه دارد. آنچه بیش از هرچیز مورد تاکید است، اعطای اجازه فعالیت به کسب‌و‌کارهای خُرد با استفاده از فرصت احیای زندگی شبانه در شهر است.»