او با اشاره به بارش برف در نیمه دوم سال اظهارکرد: «برای پلیس کوهستان به خصوص در نیمه دوم سال نیازمند یکسری امکانات و تجهیزات هستیم که بخشی از آن تامین شده و بخشی دیگر نیز تامین خواهد شد که در صورت تامین تمامی این وسایل که امکانات و تجهیزات زمستانی نیز جزو آنهاست، می‌توانیم در بسیاری از نقاط صعب العبور نیز حضور داشته باشیم.» رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره استقرار پلیس‌های اسکی‌سوار نیز گفت: «برخی از ماموران پلیس کوهستان مسلط به اسکی هستند و این افراد در محل‌هایی که امکان استفاده از اسکی وجود داشته باشد، مانند پیست‌های اسکی حضور خواهند داشت و نسبت به تامین نظم و امنیت شهروندان در آن محل اقدام خواهند کرد.» به گفته ظهیری، در حال حاضر  بسیاری از زیرساخت‌ها برای ماموران پلیس کوهستان فراهم شده است و به زودی حضور پلیس در نقاطی که خلأ وجود داشت نیز افزایش خواهد یافت.