محسن شیخ‌الاسلامی در این خصوص تصریح کرد: «بر اساس استعلام صورت‌گرفته از سوی شهرداری منطقه ۱۲ و تقاضای مالک ملک واقع در خیابان ناصرخسرو مبنی بر تخریب و نوسازی ملک یادشده، این موضوع در شورای فنی استان تهران مطرح شد. بر اساس نظر کارشناسی شورای یادشده، اظهار نظری مبنی بر صدور مجوز با ارتفاع ده و نیم متر از سطح معبر مجاور و طراحی نمای همخوان با بافت مجاور مطرح شد که این نظر بر اساس گزارش توجیهی مشاور طرح و ارائه طرح معماری و با تصویب آن از سوی شورای فنی صورت گرفته است. بر اساس نظر مشورتی شورا، مجوز ساخت‌وساز بر اساس موارد فوق در تاریخ ۲۶/ ۸/ ۹۴ توسط اداره‌کل استان صادر و برای طی مراحل صدور پروانه به شهرداری منطقه ۱۲ ارسال شد.» او افزود: «به‌دلیل تخطی مالک و سازنده ملک از ضوابط اعلام‌شده مراتب لزوم توقف پروژه طی نامه‌ای در مورخ ۲۷/ ۸/ ۹۷ توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران به شهرداری تهران اعلام شد.» شیخ‌الاسلامی ادامه داد: «همزمان اقدامات حقوقی و قانونی توسط مدیریت مجموعه کاخ گلستان و واحد حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی به‌منظور ممانعت از ادامه رویه اجرای پروژه در حال پیگیری است و با عنایت به مغایرت‌های پروژه نسبت به ضوابط اعلام‌شده و تصرف عدوانی صورت‌گرفته در بخش طرح تملک مجموعه کاخ گلستان پیگیری قانونی و حقوقی در دستور کار است و الزام مالک نسبت به رعایت کلیه ضوابط قانونی مصوب محدوده ارگ تاریخی تهران و مجموعه گلستان در دست پیگیری و اقدام است.»