پویا محمودیان افزود: «در فاز اول در جهت عملیاتی و اجرایی کردن مقر و مرکز صنایع‌دستی زیرمجموعه سازمان جهانی گردشگری، اولین کنفرانس صنایع‌دستی و توریسم را با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان در تابستان سال ۹۸ در ایران برگزار می‌کنیم تا به تبادل تجربیات در زمینه صنایع‌دستی و گردشگری بپردازیم.» وی خاطرنشان کرد: «ما مشغول برنامه‌ریزی و ارائه نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی هستیم و با مراوده با سازمان جهانی گردشگری در پایان اجلاس جهانی این ساختار موجودیت خود را به مرکزیت ایران اعلام می‌کند.» محمودیان درباره روند اتخاذ این تصمیم نیز توضیح داد: «در سفر دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، به کشورمان با اعتقاد به پیوندهای ناگسستنی صنعت گردشگری و صنایع‌دستی، پیشنهاد تاسیس یک مرکز صنایع‌دستی زیرمجموعه سازمان جهانی گردشگری از طرف ایران به دبیرکل داده شد.» معاون صنایع‌دستی افزود: «بعد از مباحث و مذاکرات فشرده با هدف تعمیق پیوندهای بین صنایع‌دستی و گردشگری و هم‌افزایی این دو صنعت در راستای افق‌گشایی برای چشم‌انداز هر دو صنعت در جهان، با تاسیس آن موافقت و بنا شد مقر این ساختار در جمهوری اسلامی ایران باشد.»