ولی تیموری با اشاره به نشانه‌های رشد سفر گردشگران اروپایی به ایران در آمارها افزود: «این وضعیت نشان می‌دهد ورود گردشگران خارجی به ایران درحال بازیابی و خروج از رکود است. لازم نیست در این شرایط درباره بسته حمایتی صحبت کنیم، چراکه تحریم باعث شد بسته سفر ایران رقابتی و ارزان شود، آن‌هم در شرایطی که قیمت سفر دیگر مقاصد روز‌به‌روز درحال افزایش است. ما فقط باید بتوانیم این اتفاق را تبلیغ کنیم.» وی ادامه داد: «لازم نیست ما این موضوع را مستقیم بگوییم. وقتی بسته سفر در نمایشگاه‌های گردشگری عرضه شود، دیگران متوجه خواهند شد سفر به ایران نه‌تنها گران‌تر نشده، بلکه ارزان‌تر هم شده که این خود به خود تبلیغ است.»

معاون گردشگری کشور همچنین خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه هرگونه فعالیت ایران در خارج از کشور باید با هماهنگی وزارت امور خارجه باشد و از آنجا که دیپلماسی اقتصادی تا حدی برای این وزارتخانه اولویت دارد، با معاونت دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه به توافق رسیدیم تا «برنامه راهبردی و استراتژیک اطلاع‌رسانی گردشگری در خارج از کشور» را با همکاری یکدیگر آماده کنیم.» تیموری با اشاره به مشکلات اطلاع‌رسانی و تصویرسازی ذهنی از ایران در خارج از کشور تصریح کرد: «ما دنبال مُسَکن نیستیم. اگر بخواهیم در این مسیر کاری کنیم باید برنامه زیربنایی و ماندگاری داشته باشیم. برای همین برنامه همکاری استراتژیک با وزارت خارجه در بعد اطلاع‌رسانی در خارج آماده خواهد شد تا در جریان آن تصویرسازی درست‌تر و موثری از ایران داشته باشیم.» به گفته وی، تدوین برنامه جامع گردشگری که با همکاری سازمان جهانی جهانگردی نیز آماده خواهد شد، به خاطر همکاری و مشورت مشاوران این سازمان بین‌المللی درباره نحوه تبلیغات، اطلاع‌رسانی و چگونگی انتقال اطلاعات، ناخودآگاه تبلیغ مثبت دیگری برای کشور خواهد بود.