وی با اشاره به اینکه تلاش‌های آنها پیش‌تر تنها در راستای جذب گردشگران از اروپا و روسیه به ترکیه بوده است، یادآور شد: «برای آنکه گردشگری کشور شکننده نباشد، به جذب گردشگران از کشورهای شرق آسیا روی آوردیم؛ به‌ویژه اینکه بازار چین بازار مهمی است. هدف ما در میان‌مدت پذیرایی از یک میلیون توریست چینی در سال است.» رئیس انجمن آژانس‌های گردشگری ترکیه با ابراز اینکه صنعت گردشگری ترکیه به لحاظ نیروی انسانی متخصص و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‌ها در وضعیت خوبی قرار دارد، تصریح کرد: «ایران، خاورمیانه و آفریقا به‌عنوان بازارهای جدید مطرح هستند.» شاهین با بیان به اینکه هدف ترکیه جذب سالانه ۵۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۲۳ است، اظهار کرد: «اگر بتوانیم سرانه هزینه مستقیم هر گردشگر را به ۱۰۰۰ دلار افزایش بدهیم، به معنای واقعی یک کشور گردشگری خواهیم شد.»