همچنین در این تفاهم‌نامه مقرر شده است طرفین نسبت به برگزاری گردهمایی‌ها، سمینارها و تهیه مصادیق ترویجی احیای اماکن و بافت‌های تاریخی به‌منظور معرفی مزیت‌ها و قابلیت‌های این حوزه در زمینه گردشگری اقدام و همچنین در برگزاری نمایشگاه‌ها و بازدیدهای علمی و سخنرانی‌ها مشارکت کنند. همکاری و هماهنگی برای شناسایی اماکن تاریخی و فرهنگی واجد ارزش راهبری و هدایت به سمت تعیین کاربری متناسب با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی برای احیا و بهره‌برداری با استفاده از قابلیت‌های قانونی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

 همچنین طبق این تفاهم‌نامه مقرر شد، طرفین به منظور اشاعه دانش و توانمندی متخصصان حفاظت از ابنیه تاریخی و فرهنگی در زمینه احیا و بهره‌برداری مجدد از این اماکن در داخل و خارج از ایران مشارکت و همکاری‌های لازم جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی به صندوق انجام خواهند داد تا صندوق بتواند نسبت به برگزاری این رویداد در داخل کشور و جهت آموزش نیروهای متخصص کشورهای حوزه نفوذ این تفاهم‌نامه اقدام کند. استفاده از ظرفیـت‌های کمیسیون ملی یونسکو در تعامل با همتاهای خود در سایر کشورها به منظور معـرفی ظرفیت‌های طرف اول در حـوزه احـیا و سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی و انتقال تجربیات فنی از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.