وی در مورد احتمال نقش‌آفرینی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در این نمایشگاه تصریح کرد: «هزینه این نمایشگاه‌ها کاملا برعهده بخش خصوصی است؛ اما به تازگی با رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در این باره صحبت کردیم که نتایج خوبی به همراه داشت و آقای مونسان اظهار کردند که سازمان میراث‌فرهنگی نیز در این نمایشگاه‌ها با انجام تبلیغاتی از بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.» پورفرج در مورد وضعیت گردشگران اروپایی ورودی به ایران و افت و خیزی که آمار آنها در ماه‌های اخیر داشته است خاطرنشان کرد: «همواره مبدا بیشترین گردشگران اروپایی در ایران به ترتیب کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس هستند و بعد از آنها گردشگران اتریش و هلند قرار می‌گیرند. میزان گردشگران ورودی در چند ماه اخیر افت و خیز داشت؛ اما در اواخر فصل تابستان ناگهان گردشگران ایتالیا و فرانسه دوباره بیشتر شدند.» رئیس جامعه تورگردانان ادامه داد: «دو فصل پر گردشگر کشور که بیشترین حضور گردشگر خارجی را در آن شاهد هستیم، فصل‌های بهار و پاییز است. در بهار افت گردشگر نداشتیم و در پاییز نیز تحریم‌ها و تهدیدها مقداری افت در حوزه گردشگران اروپایی ایجاد کرد؛ اما مطمئن هستم که تاپایان فصل با نمایشگاه‌ها و نشست‌هایی که در کشورهای اروپایی داریم این افت جبران می‌شود.» وی تاکید کرد: «ما در این فرآیند بیش از هرچیز به حمایت دولت و سازمان میراث فرهنگی نیاز داریم تا بخش خصوصی در کنار آنها بتواند کار را جلو ببرد.»