علی جیرفتی افزود: «البته هر شرکتی اجازه کار در این سایت جهانی را ندارد؛ چراکه هر شرکتی نمی‌تواند ملاحظات میراث‌فرهنگی را رعایت کند و سازمان میراث‌فرهنگی هم نمی‌تواند به هر شرکتی اجازه کار در این محوطه را بدهد.» وی با اشاره به توسعه استانداردهای میراث‌فرهنگی ادامه داد: «این پروژه قبلا هم مطرح بود. ما به‌عنوان بازوی اجرایی و توسعه‌ای سازمان میراث‌فرهنگی این آمادگی را داریم که شرکت‌های واجد صلاحیت کار در سایت‌های جهانی را شناسایی کنیم و با آنها قرارداد ببندیم تا با استانداردهای میراث‌فرهنگی آن را توسعه بدهند؛ کاری که همه دنیا در سایت‌هایشان انجام می‌دهند. بنابراین با یکی از شرکت‌های مورد تایید یونسکو برای این کار قرارداد بسته‌ایم.»

به گفته او فاز اول پروژه پاک‌سازی سایت با استانداردهای یونسکو است تا ضایعات بصری و ساختاری حذف شود. فاز دوم سناریو بازدید از تخت‌جمشید است؛ اینکه گردشگر از کجا وارد و مسیر او به کجا ختم و داستان تخت‌جمشید در کدام قسمت روایت شود. در این روایت داستان ممکن است از صوت و نور هم استفاده شود. جیرفتی یادآور شد: «برای برنامه‌های شب تخت‌جمشید نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد. همچنین تعریف حلقه گردشگری شیراز و مساله حمل‌ونقل گردشگر به تخت‌جمشید هم حل خواهد شد و همه این اقدامات با نظارت و تایید سازمان میراث‌فرهنگی خواهد بود.»