هادی احمدی، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی گفت: «سال گذشته ۲۷ خانه تاریخی در بافت شیراز به شهرداری واگذار شد؛ اما در این یک سال کاری انجام ندادند و به تعهدات‌شان عمل نکرده و اقدامی برای مرمت این بناها نشده است. بنابراین قصد داریم تا دوباره این خانه‌ها را به مزایده بگذاریم.» او گفت: «همه این ۲۷ خانه تاریخی به‌صورت یک‌جا واگذار خواهد شد. هر سه یا چهار خانه نیز در قالب یک مجموعه قرار دارند. ولی همه خانه‌ها در یک راستا از بافت تاریخی شیراز قرار گرفته‌اند. مالک اصلی این خانه‌ها نیز اکنون سازمان میراث‌فرهنگی است.» سال گذشته مصیب امیری، مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس گفته بود که واگذاری این خانه‌ها با هدف حفاظت، مرمت و احیا و تغییر کاربری از طریق مناقصه به روش ROT به افراد واجد صلاحیت در بخش غیردولتی واگذار می‌شود. از این ۲۷ خانه، تعداد ۱۰ خانه ثبتی و دارای ارزش تاریخی و ۱۷ خانه فاقد ارزش تاریخی هستند که کاربری پیش‌بینی‌شده برای این خانه‌ها شامل هتل، زائرسرا، بازارچه صنایع‌دستی، سفره‌خانه سنتی، مرکز علوم قرآنی، مرکز فرهنگی و هنری، کتابخانه و فضای اداری است.