دلیل نصب مجدد «سرباز» در تخت جمشید

بعد از اظهار نظر معاون رئیس‌جمهور در مورد انتقال نهایی این اثر تاریخی به کاخ شورا در تخت‌جمشید و نصب آن در مکان اصلی خود، برخی صحبت‌ها مبنی بر بهتر بودن شرایط در صورت نگه داشتن این اثر در موزه ملی ایران مطرح شد. اما محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی که موافق ماندن این اثر در تهران نیست، گفت: «اگر اثر در تخت‌جمشید و در جای اصلی خود بنشیند، پیامی فراتر از این موضوعات برای جهانیان دارد. این یک اثر و یک قطعه از اصل بناست که کنده شده و به خارج از کشور منتقل شده بود. بنابراین وقتی سرجای خود برگردد، از یکسو اصالت آن حفظ می‌شود و از سوی دیگر دنیا متوجه می‌شود که قطعات چنین مکان مهمی از کشور خارج شده‌اند.

برخی موزه‌داران دوست دارند این اثر در موزه ملی ایران باقی بماند، آن یک نگاه محترم از سوی دیگران است. اما اگر بعد از برگزاری این نمایشگاه‌ها آن اثر، سرجای خود بنشیند، پیام آن برای قطعات بعدی و بازگشت سریع‌تر آنها به کشور است.»  جبرئیل نوکنده، مدیر کل موزه ملی ایران نیز از بازدید بیش از ۶ هزار نفر از نقش برجسته سرباز هخامنشی در موزه ملی ایران در تالار ایران باستان خبر داد و اظهار کرد: «آمار بازدید نمایشگاه تک اثر نقش برجسته سرباز هخامنشی استردادی از آمریکا در فاصله ۱۵ تا ۲۷ مهر امسال جمعا ۶هزار و ۳۱۹ نفر بوده است که از این تعداد ۳هزار و ۲۹۷ نفر گردشگر خارجی بوده‌اند.» به گفته او، این اثر تاریخی و ارزشمند در پایان روز ۲۷ مهر، از تالار ایران باستان جمع‌آوری و بسته‌بندی و با حضور امین اموال موزه بزرگ خراسان در موزه ملی ایران، این اثر به او تحویل داده شد.