او تاکید کرد: «این سازمان از بحران بی‌ثباتی مدیریتی رنج می‌برد و هم اکنون نیز مشخص نیست که علی‌اصغر مونسان به‌عنوان رئیس این سازمان باقی می‌ماند یا فرد دیگری جایگزین او می‌شود.» این نماینده مردم تهران ادامه داد: «هیچ‌یک از مدیرانی که در گذشته به میراث‌فرهنگی آمدند جز مرعشی، متخصص نبودند؛ چگونه می‌شود در یک حوزه کاملا تخصصی مدیران غیرتخصصی می‌گمارند؟ در حالی که مثلا در وزارت علوم هیچ‌وقت این‌طور نبوده و همیشه یک استاد تمام باید وزیر علوم باشد.» سلحشوری اضافه کرد: «حتی شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری که من از طرف مجلس عضو ناظر آن هستم نیز در شرایط فعلی که رئیس آن رئیس‌جمهوری است در این دو سال کلا دو یا سه بار تشکیل جلسه داده؛ در حالی که شورای عالی آموزش و پرورش هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.» او تاکید کرد: «وقتی این موضوع را با رئیس سازمان میراث‌فرهنگی مطرح کردم، او پاسخ داد که ما دستور جلسه نداریم؛ واقعا اگر وزارتخانه میراث‌فرهنگی داشتیم هم می‌توانستند بگویند ما دستور کار نداریم؟» این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «یک عزم فرابخشی و یک باور به اقتصاد فرهنگ باید وجود داشته باشد که اکنون وجود ندارد. غیر از گردشگری زیارتی ما در سایر شاخه‌های گردشگری افت داشته‌ایم؛ در شرایطی که این نتیجه برای کشوری با میراث‌فرهنگی غنی و اقلیم متنوع عدم بهره‌وری محسوب می‌شود یعنی هیچ کاری نکرده‌ایم.» او گفت: «البته وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دیگر هم دخیل هستند و باید به میدان بیایند؛ مثلا توسعه گردشگری سلامت نیاز به همکاری وزارت بهداشت دارد.»