او بیان کرد: «قرار شده وظایف افرادی که برای شناسایی، کشف و ضبط محموله‌های قاچاق در حوزه صنایع‌دستی در این شورا قرار می‌گیرند، مشخص باشد و یگان حفاظت و اداره‌های کل تابع وظایف خود را در این زمینه بدانند.» سرپرست اداره صادرات صنایع‌دستی درباره اینکه بیشترین آمار قاچاق در حوزه صنایع‌دستی مربوط به کدام استان است، اظهار کرد: «آمار دقیقی در این زمینه نداریم. از نظر ما کالایی که از مبادی رسمی کشور وارد نشود، فاکتور، برگ سبز و اظهارنامه مالیاتی نداشته باشد، کالای قاچاق محسوب می‌شود. طی دو مرحله کالاهای قاچاق صنایع‌دستی در استان گیلان کشف شده که این کالاها بیشتر مربوط به کالاهای برنجی و حصیر بوده که بعد از شناسایی و ضبط از سیستم توزیع خارج شدند.»