محمدرضا کارگر افزود: «با توجه به درخواست رئیس کمیته ملی پارالمپیک، به مناسبت روز ملی پارالمپیک بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی، برای جانبازان و افراد دارای معلولیت رایگان خواهد بود.»  براساس این خبر، جانبازان و افراد دارای معلولیت در روز سه‌شنبه ۲۴ مهر روز ملی پارالمپیک می‌توانند به همراه یک نفر از اعضای خانواده از موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی به‌صورت رایگان بازدید کنند.