نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در اغلب کشورها در برخی موارد طرح‌ها تا صد سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، افزود: «در ایران چنین چیزی وجود ندارد؛ این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی مشوقی برای سرمایه‌گذاران است. اگر از این ظرفیت و فرصت به خوبی بهره ببریم می‌توان تحولی عظیم در صنعت گردشگری مناطق آزاد و تجاری ایجاد کرد.» این نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه طرح‌های گردشگری باید از عوارض تغییر کاربری معاف شوند، تصریح کرد: «باید از تمامی ابزارها برای تبلیغ گردشگری کشور بهره برد. البته توجه به گردشگری الکترونیک باید در کانون توجه باشد.» سعیدی با تاکید بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌ها و بودجه لازم برای بهبود وضعیت صنعت گردشگری کشور، گفت: «توجه به گردشگری گامی موثر برای درآمد توسعه پایدار و جایگزینی آن با نفت است.» او با تاکید بر اینکه باید استراتژی مناسبی برای رونق گردشگری تعریف کرد، افزود: «سفارتخانه‌ها و رایزن‌های فرهنگی باید پرداختن به دیپلماسی فرهنگی را در دستور کار قرار دهند و در این رابطه به خوبی انجام وظیفه کنند.» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه از تمامی ظرفیت‌های کشور باید برای رونق گردشگری بهره برد، یادآور شد: «گردشگری و تجارت حلال بهترین جایگزین برای نفت است و باید برای افزایش سهم تجارت حلال از طریق گردشگری اقدام کرد.»