در همین خصوص، مسعود دهقانی، نماینده گردشگری ایران در فرانسه نیز بازدید وزیر مشاور در امور خارجه فرانسه از پاویون ایران را مهم دانست و گفت: «در برنامه اولیه او بازدید از پاویون جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده بود و با وجود اینکه به لحاظ پروتکل و تشریفاتی هیچ یک از همتایان او در پاویون ایران حضور نداشتند اما او در پاسخ به دعوت ما در این پاویون حاضر شد و از همین رو با توجه به مواضع اخیر فرانسه و کشورهای اروپایی در رد سیاست‌های آمریکا در منزوی کردن ایران که به‌ویژه در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت شاهد آن بودیم، این حضور از جهات متعددی بسیار مهم است.»