آنتونیو گوترش در پیام خود افزود: «با این حال گردشگری برای مشارکت اثرگذار در این اهداف جهانی، نیاز به نوآوری در فناوری‌های مرتبط با خود دارد و ضروری است که عواید اقتصادی حاصل از این حوزه به جوامع میزبان بازگردد. در همین خصوص دولت‌ها می‌توانند با معرفی و متصل کردن سرمایه‌گذاران به کسب‌وکارهای نوپای گردشگری به ایجاد نوآوری، کارآفرینی، افزایش سطح اشتغال و یک بخش گردشگری واقعا فراگیر کمک کنند.» وی خاطرنشان کرد: «فناوری‌های دیجیتال یک تکانه مثبت برای جوامع مختلف و اقتصادهای جهانی به‌همراه داشته است. این فناوری‌ها ما مردم را در سطحی بین‌المللی به یکدیگر متصل کرده، به قدرتمندتر شدن اقشار ضعیف کمک قابل توجهی کرده و کشورهای جهان را برای تحقق اهداف توسعه پایدار متحد کرده است. چالش پیش روی ما این است که همچنان این قدرت خلق شده را برای اهداف مثبت‌مان به‌کار بگیریم و از آن در مقابل مخاطرات محافظت کنیم.» گوترش در نهایت از دولت‌ها خواست که از فناوری‌های دیجیتالی پشتیبانی کنند تا به‌واسطه آنها شیوه سفر کردن ما تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که اثرات مخرب محیط‌زیستی توریسم به حداقل برسد و همگان از ارمغان منافع حاصل از صنعت گردشگری بهره‌مند شوند.