در این گزارش آماری اظهار شده است که در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۸، مسافرت شهروندان آذربایجانی به کشورهای خارجی در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۱۷ به میزان ۷/ ۱۱درصد افزایش یافته و به رقم ۳میلیون و ۸۹ هزار نفر رسیده است. از میان کل گردشگران خروجی از این کشور در بازه زمانی یاد شده، ۹/ ۳۰ درصد از سفرها به مقصد گرجستان بوده و ایران با اختلاف اندکی در رتبه دوم قرار دارد که توانسته ۷/ ۲۹ درصد از بازار گردشگران آذربایجانی را به خود اختصاص دهد. همچنین روسیه با ۶/ ۱۹ درصد، ترکیه با ۴/ ۱۳ درصد، اوکراین با ۶/ ۱ درصد و امارات متحده عربی با یک درصد سهم در بازار گردشگران خروجی این کشور در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اما مسافرت شهروندان جمهوری‌آذربایجان در این بازه زمانی به ایران در حالی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۷ به‌میزان ۴/ ۴۳ درصد رشد داشته که سفر اتباع این کشور به گرجستان تنها به‌میزان ۳/ ۲ درصد افزایش پیدا کرده و همچنین تعداد مسافرت‌ها از آذربایجان به ترکیه و روسیه به‌ترتیب ۸/ ۲ درصد و ۹/ ۱ درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش و درخصوص تعداد گردشگران ورودی به جمهوری‌آذربایجان در ۸ماه نخست سال ۲۰۱۸، از ۱۹۳ کشور جهان یک میلیون و ۹۷۶ هزار نفر به جمهوری‌آذربایجان سفر کردند که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۷ به‌میزان ۵/ ۸ درصد رشد حاصل شده است. مبدا ۶/ ۳۱ درصد از مسافران ورودی فدراسیون روسیه، ۵/ ۱۹ درصد گرجستان، ۸/ ۹ درصد ترکیه، ۴/ ۹ درصد ایران، ۵/ ۳ درصد امارات متحده عربی، ۶/ ۲ درصد از عراق و ۲ درصد از اوکراین بوده است. براساس این گزارش، در هشت ماه نخست سال‌جاری میلادی، مسافرت شهروندان ایرانی به جمهوری‌آذربایجان در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل ۴/ ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال‌جاری سفر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به جمهوری‌آذربایجان، جز ایران و امارات متحده عربی، رشد چشم‌گیری داشته است و در مقایسه با سال ۲۰۱۷ مسافرت‌ها از کویت ۲/ ۲ برابر، از عربستان و بحرین ۴/ ۲ برابر و از قطر ۹/ ۱ برابر شده است. همچنین حجم سفرها از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جمهوری‌آذربایجان ۸ درصد افزایش یافته و به ۷۷ هزار نفر رسیده است.