مطالعات اولیه این جایزه از سال ۹۲ در دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ آغاز و مدل نهایی آن با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان صنعت گردشگری طراحی شده است. از اهداف دیگری که در زمینه نخستین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری مطرح شده ایجاد فضای مثبت، توام با خلاقیت و نوآوری و تبادل تجربیات موفق بنگاه‌های گردشگری، ارج نهادن به کارکنان سازمان‌های متعالی و بهره‌ور صنعت گردشگری و به رسمیت شناختن بهترین سازمان‌ها اعم از خصوصی، دولتی یا غیرانتفاعی در زمینه گردشگری است. بنا به گفته محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، امروزه بیشتر کشورهای دنیا با تکیه بر مدل‌های علمی، جوایزی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که محرک سازمان‌ها و کسب و کارها در تعالی، رشد و ثروت‌آفرینی است. برگزاری این جایزه و استفاده از مدل‌های علمی روز دنیا، خطوط راهنمایی برای سازمان‌های گردشگری ایجاد می‌کند تا پیشرفت‌ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه‌گیری کنند.