او با بیان اینکه انتظار از سازمان هواپیمایی کنترل نرخ بلیت هوایپما بوده است، گفت: «باتوجه به بحرانی شدن وضعیت صنعت هوایی در کشور و بروز مشکلات عدیده برای مسافران نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و همچنین رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شد.» این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه طی نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور خواسته‌ایم با نظارت‌های بیشتر نرخ بلیت هواپیما را به کانال قیمت‌های منطقی هدایت کند، خاطرنشان کرد: «متاسفانه افزایش بدون ضابطه و بیش از حد نرخ بلیت هواپیما بسیاری از سفرهای هوایی مسافران را کنسل کرده است.» رضایی با بیان اینکه با ادامه رویه فعلی با کاهش چشمگیر تقاضا برای سفرهای هوایی مواجه خواهیم شد، افزود: «کاهش تقاضا برای استفاده از حمل و نقل هوایی این صنعت را زمین‌گیر خواهد کرد. از این رو برای جلوگیری از این پیشامد بد باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.» او با اشاره به مصوبه اخیر سازمان هواپیمایی کشور مبنی بر ثابت شدن نرخ بلیت هواپیما تا مهرماه سال جاری گفت: «متاسفانه این مصوبه نیز تنها به قیمت پایه نرخ بلیت هواپیما اشاره کرده و سقفی برای نرخ‌ها لحاظ نشده. از این رو ایرلاین‌ها باز هم می‌توانند نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند.»