نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد فناوری اطلاعات، به‌واسطه ایجاد محیط اطلاعاتی برای هریک از موسسات گردشگری و ایجاد ساختار اطلاعاتی متمرکز، در سیستم گردشگری جزیره کیش تاثیرگذار است. بخش‌های مختلف این صنعت در این محیط اطلاعاتی، می‌توانند به شناسایی فرصت‌های تجاری در بازار پرداخته، به توسعه همکاری با تهیه‌کننده‌ها و واسطه‌ها بپردازند و همچنین، می‌توانند موسسات غیررسمی را برای توسعه و ارائه خدمات گردشگری ایجاد کنند. آن‌طور که آیدا برادران نیا، محقق برنامه‌ریزی گردشگری و همکارانش از پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران می‌گویند یکی از زیرساخت‌های اساسی که می‌تواند به گردشگری الکترونیکی وجهه مناسب و استانداردی بدهد، آماده‌سازی ابزارها، المان‌ها و امکانات شهری براساس الگوهای گردشگری الکترونیکی است و برای رسیدن به چنین الگویی، نیازمند تدوین یک سند استاندارد برای جزیره الکترونیکی هستیم که در آن تمامی نیازسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین خواسته‌های گردشگران انجام شود.