سیدصادق طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید برای افزایش تعداد گردشگران مذهبی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرد افزود: «اگرچه نوسانات ارزی و ارزان شدن کالای ایران نسبت به کشورهای دیگر سبب افزایش تعداد گردشگران مذهبی ورودی به کشور شده و این نویدبخش رونق گردشگری مذهبی و زیارتی است، اما توسعه این حوزه نیازمند توسعه زیرساخت‌های ضروری نیز است. اکنون مشکلات کمبود واحدهای اقامتی از جمله چالش‌های جدی بر سر راه توسعه گردشگری زیارتی در کشور است.» وی تصریح کرد که با توریسم مذهبی علاوه بر برخورداری از دستاوردهای مالی، کشور از دستاوردهای امنیتی، سیاسی و فرهنگی آن نیز برخوردار خواهد شد.