براساس گزارش سایت نیروی مرزبانی جمهوری‌آذربایجان، در هفت ماه نخست سال ۲۰۱۸، تعداد سفرهای شهروندان جمهوری‌آذربایجان به کشورهای خارجی در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۹‌درصد افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است. ۴/ ۳۳‌درصد از شهروندان جمهوری‌آذربایجان به گرجستان، ۲۴‌درصد به ایران، ۹/ ۲۲‌درصد به روسیه، ۲/ ۱۵‌درصد به ترکیه، ۴/ ۱‌درصد به اوکراین، یک‌درصد به امارات متحده عربی و ۱/ ۲‌درصد به کشورهای دیگر سفر کرده‌اند. در همین بازه، مسافرت شهروندان جمهوری‌آذربایجان به ایران ۲/ ۳۱‌درصد و به گرجستان ۹/ ۰‌درصد افزایش یافته و مسافرت به ترکیه ۵/ ۵‌درصد و به روسیه ۶/ ۲‌درصد کاهش داشته است. همچنین در هفت‌ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی مسافرت شهروندان خارجی به جمهوری‌آذربایجان نیز ۹‌درصد افزایش یافته و از ۱۹۱ کشور یک میلیون و ۶۵۵ هزار و ۳۰۰ نفر به این کشور سفر کردند. در بازه زمانی بررسی شده، مسافرت شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس به غیر از ایران و امارات متحده عربی افزایش قابل‌توجهی داشته است. این در حالی است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میلادی، در سال‌جاری مسافرت از کویت به جمهوری‌آذربایجان ۳/ ۳ برابر، از عربستان ۳ برابر، از بحرین ۷/ ۲ برابر، از قطر ۱/ ۲ برابر، از عراق ۱/ ۲۵‌درصد و از عمان ۵/ ۱۶ درصد افزایش داشته است.