او ثبت جهانی چشمه علی دامغان را در جذب گردشگر به منطقه موثر دانست و افزود: «این باغ بر اساس مستندات و عکس‌های تاریخی دارای ساختار باغ‌های ایرانی بوده و باید با حذف ساختمان‌های الحاقی و انجام پروژه‌های مرمتی به ساختار سابق خود بازگردد.» معاون میراث فرهنگی کشور در بازدید از کاروانسراهای تاریخی استان سمنان نیز گفت: «بسیاری از کاروانسراهای تاریخی استان از جمله کاروانسرای سنگی و آجری آهوان، در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی قرار ندارند و متاسفانه به دلیل اینکه در اختیار سازمان میراث قرار ندارند، دچار آسیب‌هایی شده‌اند.» طالبیان در بازدید از بافت تاریخی سمنان نیز گفت: «سازمان میراث‌فرهنگی به اتفاق شهرداری سمنان و مجموعه دست اندرکار و سازمان بازآفرینی شهری در حال تدوین حداقل دو محور تاریخی برای بازسازی و احیا در بافت تاریخی سمنان است.

از سوی دیگر باید گفت مرمت و حفاظت آثار تاریخی واقع در این دو محور، بازآفرینی آثار فراموش شده بر اساس اسناد تاریخی، کف‌سازی، بدنه‌سازی، استحکام‌بخشی بناها و خانه‌های تاریخی و... از جمله موارد در دست اقدام در این محورها قلمداد می‌شود.» معاون میراث‌فرهنگی در رابطه با ثبت جهانی مجموعه تاریخی بسطام نیز گفت: «مجموعه بسطام به دلیل نوع معماری، وجود مقبره و امامزاده از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در حال حاضر دارای به هم ریختگی فضایی است. طرح‌هایی برای ثبت جهانی بسطام در نظر گرفته شده است که در صورت همکاری اداره اوقاف و امور خیریه با اداره کل میراث‌فرهنگی استان سمنان، می‌توان شرایطی را فراهم کرد که مجموعه به سلسله مراتب و نظام معماری گذشته خود بازگردد.» او با اشاره به اینکه در حال حاضر بسطام در لیست موقت ثبت جهانی است، گفت: «سال آینده جنگل ابر نیز در پرونده جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی می‌شود.»