او افزود: «قیمت تمام‌شده تور ما نسبت به ترکیه کاهش پیدا کرده. به‌عنوان مثال اگر یک نفر از آذربایجان با ۵۰۰ منات به ترکیه می‌رود، ما همان تور را با ۴۰۰ منات برای او برگزار می‌کنیم. این اختلاف قیمت ارزی برای گردشگری ایران مفید شده است.» محب‌خدایی به این موضوع تاکید کرده که قصد دارند این برنامه را به شرکت‌های توریستی کشورهای دیگر اعلام و با آنها در این‌باره مذاکره کنند: «به همین منظور تا ۱۰ روز دیگر به آذربایجان می‌رویم تا جامعه تورگردانان و هتل‌های دو کشور با هم مذاکره کنند و بسته‌های ایران معرفی و در اختیارشان قرار داده شود.» معاون گردشگری کشور ادامه داد: «اکنون آژانس‌های ایرانی گردشگری کشورهای دیگر را در ایران تبلیغ می‌کنند؛ در صورتی که باید برعکس باشد و آژانس‌های کشورهای دیگر درباره ایران تبلیغ کنند. ما باید بتوانیم این روند را تغییر دهیم و آنها مُبَلِغ سفر به ایران شوند. آژانس‌های کشورهای دیگر باید به این موضوع برسند که درآمد خوبی از سفر توریست‌ها به ایران کسب می‌کنند.»