نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه امکانات جذب توریسم به لحاظ فرهنگی و موقعیتی در کشور فراهم نیست به همین دلیل درآمدزایی از این طریق بسیار ناچیز است، اضافه کرد: «با کمی تغییر شرایط می‌توان به جذب بیشتر توریست دست یافت و در ادامه با ورود ارز به داخل کشور علاوه بر درآمدزایی و اشتغال‌زایی، ارزی که ایرانیان از کشور خارج می‌کنند را نیز جبران کرد.» گرمابی با تاکید بر اینکه حذف سفر از سبد زندگی خانواده‌ها در این شرایط نامناسب اقتصادی و فشارهایی که روی خانواده‌ها است به ‌یقین آسیب‌های روانی به جامعه تحمیل می‌کند، از دولت خواست در این خصوص تدبیری به کار گیرد.