وزیر جنگلداری و کشاورزی ترکیه در این‌باره گفته است: «ترکیه صاحب ثروت تاریخی غیرقابل باوری است و حفاظت از این آثار تاریخی وظیفه مشترک دولت و ملت ما است و با انتقال بنای این حمام تاریخی، گامی مهم در راستای حفاظت از آن و روح بخشیدن به فضای پارک فرهنگی شهر حسن‌کیف برداشتیم.» پاک دمیرلی به انتقال بناهای تاریخی دیگری در آینده اشاره و خاطرنشان کرده: «مساجد تاریخی کیزلار، اریزیک، امام عبدالله و کوچ در محدوده مخزن سد ایلیسو نیز پس از عید قربان به مکان‌های جدید منتقل خواهند شد.» براساس این خبر، دولت ترکیه وعده داده علاوه بر اینکه ساکنان فعلی این شهر تاریخی می‌توانند در مکانی دیگر سکونت داشته باشند، موزه‌ای روباز برای نمایش آثار ارزشمند یافت‌شده از این مکان ایجاد خواهد کرد. شهر تاریخی حسن‌کیف به دلیل ساخت سد ایلیسو به شهری شناور تبدیل شده؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر بسیاری از آثار تاریخی آن به زیر آب رفته است.