محمود ضیایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از طرف معاون گردشگری کشور مبنی بر اینکه حساب‌های اقماری در سایت IRTSS.IR وجود دارد، اظهار کرد که در این سایت چنین آماری دیده نمی‌شود و افزود: «به‌نظر می‌رسد برای تهیه آمارهایی که وجود دارد، متوسط هزینه‌کرد گردشگر در سطح جهانی را ضربدر تعداد گردشگر کرده‌اند و اظهار می‌کنند که ما این درآمد را از گردشگری داشته‌ایم. درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از گردشگران ما اهل کشورهای همسایه و به‌طور مشخص افغانستان و پاکستان هستند که در موقعیت‌ها و رویدادهای خاص مذهبی به ایران می‌آیند که مواردی دولت از آنها دعوت می‌کند و سفرشان با هزینه ما انجام می‌شود که نمی‌توان در این موارد هزینه‌کرد میانگین جهانی را در نظر گرفت.» این کارشناس گردشگری تصریح کرد: «قطعا بخش قابل‌توجهی از عدم موفقیت ما در حوزه گردشگری، ناشی از نبود اطلاعات دقیق، موثق و متداوم و همچنین عدم‌تشخیص درست مشکلات و چالش‌های حوزه گردشگری است. با وجود اینکه برای سنجش اثرات گردشگری و همچنین برنامه‌ریزی برای آن وجود حساب‌های اقماری یک ضرورت به‌شمار می‌آید، تا جایی که من اطلاع دارم ما در ایران چنین اطلاعات دقیقی نداریم و نمی‌توان ادعا‌های مطرح شده را حقیقی دانست.»