حسین خلیفی افزود: «اکثر گردشگران چینی بعد از ورود به ایران همه اطلاعات و گزارش سفر خود را در محیط‌های مجازی منتشر می‌کنند که به‌خودی‌خود تبلیغ خوبی برای گردشگری ایران است. آنها در ایران احساس غربت نمی‌کنند چراکه با ورود به ایران، فرهنگ و تمدنی را پیش‌روی خود می‌بینند که شباهت‌های زیادی به فرهنگ خودشان دارد.» وی ادامه داد: «گردشگران چینی دوست دارند اجناس اصیل ایرانی همچون فرش، زعفران و صنایع‌دستی بخرند و در این موارد هزینه می‌کنند؛ بنابراین نحوه معرفی این اجناس می‌تواند توریست چینی را تشویق به خرید کند و درآمد ارزی مناسبی برای کشور به ارمغان بیاورد.» خلیفی نقش رسانه‌های دو کشور را در شناسایی ظرفیت‌ها موثر دانست و گفت: «معرفی هر چه بیشتر ایران به جهانیان و به‌ویژه گردشگران چینی در بی‌اثر کردن تبلیغات منفی موجود، جذب گردشگر و ارزآوری موثر است. ایران ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های جذب سرمایه‌ خوبی دارد و چینی‌ها به راحتی می‌توانند در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری در ایران سرمایه‌گذاری کنند و از مزایای معافیت‌های مالیاتی در ایران بهره‌مند شوند.»