او ادامه داد: «هتل‌های برخی استان‌ها اکنون به دلیل کمبود مدیریتی کاردان در مرز ورشکستگی قرار داشته و با اشغال کم مسافر مواجه هستند؛ در حالی که اگر راهنمایی صحیحی به سرمایه‌گذار انجام شده بود ممکن بود به جای هتل‌سازی در حوزه‌های مورد نیاز و اساسی همانند آب و برق سرمایه‌گذاری شود.» این پیشکسوت هتلداری بیان کرد: «ایران جزو ۱۰ کشور باستانی و جزو ۵ کشور حائز اهمیت در طبیعت‌گردی جهان است و دارای تنوع اقلیمی و فرهنگی بوده؛ اما متاسفانه با ضعف شدید و ساختار مدیریتی و سیاست‌گذاری در تولید زیرساخت‌ها روبه‌رو است که باعث شده در فقر گردشگری قرار بگیرد.» عطار افزود: «این فقر، فقر مدیریتی است و باید برای حل آن افراد کارشناس در این حوزه را بیابیم، زیرساخت‌ها را آماده و با جهان آشتی کنیم و تبلیغات گسترده انجام دهیم. ما می‌توانیم از افراد دارای تجربه و تفکر در سطح بالایی استفاده کنیم تا در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضوری قوی با تبلیغات قدرتمند داشته باشیم.» عطار در مقایسه ظرفیت اشغال هتل‌ها در خارج از کشور نسبت به داخل کشور گفت: «هتل‌های خارج از کشور به دلیل وجود توریست‌های بیشتر که اکثرا هم تقاضای آنها از عرضه بیشتر است زودتر رزرو می‌شوند و به دلیل آنکه تبلیغات و شرایط مساعدی برای توریست فراهم می‌کنند با حجم قابل‌توجهی توریست رو‌به‌رو هستند. اما در ایران به دلیل نبود برنامه‌ریزی و وجود نقشه جامع بدون در نظر گرفتن حداقل ساختارهای اقتصادی لازم، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری معقول و منطقی انجام نشده و متاسفانه سلیقه‌ای انجام گرفته است.»