نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با انتقاد از اینکه زیرساخت‌های لازم در کشور برای جذب گردشگر فراهم نیست، افزود: «بی‌توجهی به این امر باعث شده با وجود تمامی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری سهم ناچیز و اندکی از درآمد گردشگری داشته باشیم و هرچند سال‌ها شعار می‌دهیم که باید به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کنیم اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم گامی جدی در این راستا برداریم.» او با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات اغلب کشورها برای گردشگران دست و پاگیر نیست، گفت: «قوانین دست‌و‌پاگیر و پیچیده ما چالش بزرگ سد راه توسعه صنعت توریسم و جذب گردشگر است و در این رابطه سلیقه‌ای عمل می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی مقررات از فردی به فرد دیگر تغییر می‌کند. باید به‌صورت جدی این قوانین دست و پاگیر اصلاح شوند.»