اکبر رضایی، معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه با اعلام خبر حضور هیاتی از مدیران منطقه‌ای یونسکو در کرمانشاه گفت: «هیاتی از کارشناسان یونسکو برای بررسی وضعیت و شرایط تکیه بیگلربیگی و تکیه معاون‌الملک به کرمانشاه خواهند آمد.» او درباره چرایی حضور کارشناسان یونسکو در کرمانشاه گفت: «این هیات برای بررسی آسیب‌های ناشی از زلزله به کرمانشاه سفر می‌کنند. قرار است در این بازدید تکیه بیگلربیگی و تکیه معاون‌الملک مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. درعین حال این هیات نظر کارشناسی و طرح‌های خود را برای جلوگیری از آسیب‌ها ارائه خواهد داد. به گفته معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه، تکیه بیگلربیگی و تکیه معاون‌الملک در اثر زلزله و پس‌لرزه‌های آنکه تاکنون به بیش از دو هزار پس‌لرزه رسیده‌ و هنوز هم ادامه دارد، آسیب دیده است. این آسیب در کاشی‌کاری‌ها مشهود است. همچنین برخی ترک‌ها در دیواره این بناهای تاریخی ایجاد شده که نیازمند کار کارشناسی برای حفاظت است. برآورد این است که برای ساماندهی آسیب‌های ایجادشده در کاشی‌کاری‌ها، کارشناسان یونسکو طرح‌های خود را ارائه دهند؛ چراکه همچنان پس لرزه‌ها در کرمانشاه ادامه دارد و قطعا این پس‌لرزه‌ها و سایر زمین‌لرزه‌ها روی آثار و بناهای تاریخی تاثیر سوء خواهد داشت.