غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: «صنایع‌دستی ایران در دنیا از نظر زیبایی و کیفیت ممتاز است اما تاکنون اقدامات لازم برای برندسازی از آن صورت نگرفته است؛ این درحالی است که در صورتی می‌توان به صنایع‌دستی یارانه اختصاص داد که با استانداردهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد و برندسازی نیز انجام شود. تنها در صورت صنعتی شدن این حوزه و به این شرط است که می‌توان از صنایع‌دستی حمایت کرد تا به‌کمک آن زمینه فعالیتش افزایش پیدا کند، در غیر این صورت تحت هیچ عنوان دیگری نمی‌توان به آن از نظر مالی کمک کرد.» وی خاطرنشان کرد: «از آنجایی که سیاست پرداخت یارانه، حمایت از کالاهای باکیفیت است، سازمان میراث‌فرهنگی می‌تواند پرداخت یارانه به تولیدکنندگان صنایع‌دستی را منوط به دریافت تاییدیه از سازمان استاندارد و وزارت صمت و دیگر نهادهای مربوطه کند.»