محمدعلی فرخ‌مهر همچنین به‌طور خاص درخصوص قیمت هتل‌ها در فصل تابستان افزود: «طبق نتیجه‌گیری که در آخرین جلسه هیات‌مدیره به آن رسیدیم، قرار بر این شد که در تابستان امسال همان‌طور که افزایش قیمتی صورت نگرفته، هیچ تخفیفی نیز از سوی اتحادیه ابلاغ نشود.» وی ادامه داد: «این تصمیم از آن جهت اتخاذ شده است که احتمال برگزاری جشنواره‌ای در شهریور ماه وجود دارد و اگر تخفیفی از سوی اتحادیه ابلاغ شود، این توقع به‌وجود می‌آید که در آن زمان خاص هم قیمت هتل‌ها با تخفیف در نظر گرفته شوند.» رئیس اتحادیه هتلداران تهران تصریح کرد: «البته تا پیش از این نیز تقریبا همه هتل‌ها تخفیف‌هایی ۲۰ تا ۳۰ درصدی را در نظر گرفته‌ بودند و در این فصل نیز همین وضعیت ادامه دارد و برای جذب مسافر تخفیف‌هایی درنظر گرفته می‌شود، اما امسال از سوی اتحادیه تخفیفی ابلاغ نخواهد شد.»