در همین خصوص مدیر اداره‌کل موزه‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: «اکثر موزه‌ها تمهیدات لازم را در زمان قطعی برق دارند و امنیت در موزه‌ها برای زمان قطعی برق کاملا تامین می‌شود.» محمدرضا کارگر افزود: «برنامه قطعی برق در سراسر کشور، موزه‌های سازمان میراث‌فرهنگی را نیز دربرمی‌گیرد اما اکثر موزه‌ها موظف به داشتن برق اضطراری برای نرمال نگه داشتن وضعیت موزه خود هستند.» وی با اشاره به اینکه معمولا موزه‌ها از برق منطقه‌ای استفاده می‌کنند و هر زمانی که برق منطقه قطع شود، موزه منطقه نیز با قطعی برق مواجه می‌شود، ادامه داد: «با وجود این بخشی از موزه‌های تهران در مناطقی هستند که کمتر دچار خاموشی می‌شوند؛ مانند موزه ملی ایران که در کنار ساختمان‌هایی مانند وزارت امور خارجه است، اما عمدتا برای موزه‌های مهم، پیش‌بینی برق اضطراری و ژنراتور را کرده‌ایم و معمولا برق آنها قطع نمی‌شود.» کارگر درخصوص وضعیت گردشگرانی که در زمان قطعی برق در موزه‌ها هستند، خاطرنشان کرد: «معمولا زمانی که برق قطع می‌شود اگر موزه‌ای امکان دادن تسهیلات کامل به گردشگران را نداشته باشد تا زمان وصل شدن برق موزه را تعطیل می‌کند؛ در غیر این صورت اگر گردشگران نیز همکاری کنند و هوا زیاد گرم نباشد موزه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.» مدیرکل اداره موزه‌های کشور همچنین تاکید کرد که در زمان قطعی برق، دوربین‌های مداربسته موزه‌ها همچنان فعال هستند.