در همین حال، مونسان با اشاره به درخواست قبلی خود از بانک مرکزی درخصوص شفاف‌سازی درباره میزان ارز تخصیص‌یافته به مسافران خروجی گفت: «متاسفانه هنوز در قبال درخواست شفاف‌سازی ارز مسافرتی پاسخی دریافت نکرده‌ایم.» به اعتقاد او، شفاف‌سازی در این زمینه بی‌شک مانع سودجویی‌ها خواهد شد و کمک بزرگی به ساماندهی نظام ارزی کشور خواهد کرد. رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ادامه داد: «با توجه به اینکه روند گردشگری ورودی و خروجی کشور بسیار متاثر از نظام ارزی است از بانک مرکزی می‌خواهیم در تعامل با هم، برنامه مناسب و جامعی در این زمینه طراحی، تدوین و اجرا کنیم تا فرصت پیش‌آمده به نفع صنعت گردشگری و اقتصاد کشور تمام شود.»

او افزود: «با توجه به رقم اعلامی اعطای ارز مسافرتی در سال جاری با احتساب تفاوت نرخ ارز مسافرتی با نرخ آزاد یورو تا کنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای سفر به کشورهای خارجی اختصاص داده شده‌است و این حق افکار عمومی است که بدانند این ارقام به چه موضوعاتی اعم از گردشگری، سفرهای علمی و دانشجویی، سفرهای کاری و تجاری و... تخصیص داده شده است.» مونسان تاکید کرد: «همان‌گونه که در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی روشنگری ارزی صورت گرفته در زمینه ارز مسافرتی نیز این اتفاق ضروری است تا بتوان براساس آمارهای اعلامی در این زمینه آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی کرد.» به گزارش «ایسنا» با وجود تکرار درخواست‌ها برای اعلام شفاف اسامی دریافت‌کنندگان ارزی دولتی، اما بانک مرکزی در دو اعلام خود فقط حدود ۳ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار پرداختی را شفاف‌سازی عمومی کرده و ۹ میلیارد دیگر که بخشی از آن را ارز مسافرتی تشکیل می‌دهد همچنان در ابهام باقی مانده‌ است.